';

Nowe plany, nowe wyzwania 2021

Nowe plany, nowe wyzwania 2021

Pokój i Dobro!

Nowy rok to nowe wyzwania i nowe plany, to także czas podsumowania tego co było. O wielu inicjatywach pisałem już we wcześniejszych Newsletterach, dlatego teraz odniosę się tylko do okresu przed świątecznego i tego co po nim.

Kiermasz z ręcznie wykonanymi ozdobami na świąteczny stół, który został zorganizowany w czasie adwentu, od samego początku, cieszył się dużym powodzeniem. Tak naprawdę nie nadążaliśmy z przygotowaniem ciągle nowych stroików. Za zebrane pieniądze wraz z Fundacją Dobrego Pasterza z Sosnowca, zostały zorganizowane i rozdane, w czasie jednej z Pasterek, Bożonarodzeniowe podarki. Paczki wywołały wśród najmłodszych niemałe zaskoczenie oraz nieskrywaną radość.

Od 01 stycznia br. podjęliśmy, na razie na okres jednego roku, współpracę z krakowską Fundacją Brat Słońce, która jest organizacją pożytku publicznego, niedziałającą dla zysku, utworzoną przez naszą Franciszkańską Prowincję. Ma to nam pomóc, między innymi, w podejmowaniu i organizowaniu nowych inicjatyw, a także pozyskiwaniu na nie środków materialnych.

Plany rozwojowe Ośrodka, na ten rok, związane są z uruchomieniem pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem i lękiem zaistniałym w wyniku pandemii oraz wprowadzenia dyżurów specjalistów innych dziedzin, np. egzorcysty. Pojawiają się także nowe możliwości lokalowe, ale o tym chyba zbyt szybko, by na razie mówić 😉

Rok 2021 to przede wszystkim czas obchodów związanych z 100 rocznicą śmierci Sługi Bożego – o. Wenantego Katarzyńca, którego doczesne szczątki spoczywają na Kalwarii Pacławskiej, i który od samego początku istnienia naszego ośrodka, nam patronuje. Z tej też przyczyny, od stycznia br. systematycznie zamieszczamy na stronie Ośrodka, grafiki z cytatami z Jego duchowej spuścizny. Zachęcamy, do zapoznawania się z tym kandydatem na ołtarze poprzez jego nauczanie, a także do modlitwy o jego rychłą beatyfikację.

Innym z projektów przez nas podjętych było przygotowanie zakładek informujących o okrągłej rocznicy śmierci „Polskiego Szarbela”. Stały się one upominkiem i pamiątką dla osób podpisujących Księgę Abstynencji w naszej bazylice. Dołączaliśmy je także do Bożonarodzeniowych Życzeń, których w tym roku rozesłaliśmy ponad 170. Przy tej okazji jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że jesteście z nami i pomagacie nam w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dziękuję za każdą modlitwę, podjęte wyrzeczenie ofiarowane w intencji Kalwaryjskiego Ośrodka Pomocy, a także każdą wpłatę na jego rzecz.

Kończą pragnę poinformować, że w miarę możliwości, chcielibyśmy powrócić do regularnie odprawianych Mszy św. w intencji dobrodziejów, pracowników, wolontariuszy oraz osób korzystających z oferty naszego Kalwaryjskiego Ośrodka Pomocy o Wenantego Katarzyńca. Najbliższa z nich odbędzie się już w niedzielę, tj. 31 stycznia br., o godzinie 11.00 Zapraszamy do wspólnej modlitwy osobiście lub za pośrednictwem mediów:

Facebook: @KalwariaPaclawskaSanktuarium

YouTube: Kalwaria Pacławska

 

Z pamięcią w modlitwie

Aleksander M. Paprzycki OFMConv

koordynator ośrodka

admin