';

Niedziela, 29 marca – terapeutka uzależnień Katarzyna Jaromi

Najbliższy dyżur Katarzyny Jaromi ze względu na epidemię będzie miał charakter porad telefonicznych.
Terapeutka będzie czekać na telefony zainteresowanych w godzinach: 16.00-18.00 pod ośrodkowym numerem telefonu: 500 561 301. zapraszamy!
admin