';

COVID – wsparcie psychologiczne

Ciągła izolacja, poczucie osamotnienia, pojawiające się kłopoty zawodowe i finansowe, powodują narastanie w nas stresu.
Strach i lęk związany z epidemią COVID, mogą być przyczyną rozmaitych trudności natury psychologicznej – objawów nerwicowych, paniki, kłopotów ze snem, depresji, uzależnień, problemów w rodzinie, trudności w radzeniu sobie z emocjami.
Specjaliści naszego ośrodka służą pomocą i wsparciem, doradzą jak radzić sobie z lękiem i trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z bieżącej sytuacji .
admin