';

Dyżur pedagoga, doradcy życia rodzinnego, mediatora rodzinnego

Zapraszamy na bezpłatne porady Anety Mróz-Kuźniak, doradcy życia rodzinnego, mediatora rodzinnego i pedagog.

Niedziela, 27 października 2019 r. w godzinach: 9.00-13.00.

admin