';

Dyżury telefoniczne – 12-16.02.2024

W najbliższym tygodniu zapraszamy na dyżury telefoniczne:

12.02.2024
godzina 10-12 – Aneta Mróz-Kuźniak – doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta
godzina 16-18 – o. Adam Dudek – duszpasterz, spowiednik, kierownik duchowy

13.02.2024
godzina 10-12 – Justyna Adamczewska-Nowacka – psycholog
godzina 16-18 – Szymon Milczanowski – oddłużenia, antywindykator

14.02.2024
godzina 10-12 – Stanisław Radyk – prawnik
godzina 16-18 – Iwona Marek – logopeda, neurologopeda, praca z osobami autystycznymi, tyflopedagog

15.02.2024
godzina 10-12 – Aneta Mróz-Kuźniak – doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta
godzina 16-18 – Łukasz Kowalczyk – terapeuta uzależnień

16.02.2024
godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, pedagog, psychoterapeuta
godzina 16-18 – Ewa Radyk – prawnik, adwokat kościelny

Więcej informacji na temat ośrodka i jego działalności na stronie internetowej www.pomoc.kalwariapaclawska.pl

admin