';

Dyżury telefoniczne – 21-25.03.2022

W najbliższym tygodniu zapraszamy na dyżury telefoniczne:

21.03.2022
godzina 10-12 – Aneta Mróz-Kuźniak – doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta
godzina 16-18 – Agnieszka Łach – pedagog, resocjalizator, praca z dziećmi autystycznymi, trener TUS

22.03.2022
godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, pedagog
godzina 16-18 – Stefan Staniewicz – psycholog

23.03.2022
godzina 10-12 – Stanisław Radyk – prawnik
godzina 16-18 – Dorota Winiarz – pedagog, resocjalizator, doradca życia rodzinnego

24.03.2022
godzina 10-12 – Aleksander Paprzycki – spowiednik, porady duchowe, księga abstynencji, terapeuta uzależnień
godzina 16-18 – Łukasz Kowalczyk – terapeuta uzależnień

25.03.2022
godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, pedagog
godzina 16-18 – Małgorzata Sztolf – prawnik, prawnik kościelny

Więcej informacji na temat ośrodka i jego działalności na stronie internetowej www.pomoc.kalwariapaclawska.pl

admin