';

Dyżury telefoniczne – 4-8.03.2024

W najbliższym tygodniu zapraszamy na dyżury telefoniczne:

04.03.2024
godzina 10-12 – o. Andrzej Ruszała OCD – egzorcysta, porady duchowe
godzina 16-18 – o. Adam Dudek – duszpasterz, spowiednik, kierownik duchowy

05.03.2024

godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, pedagog, psychoterapeuta
godzina 16-18 – Stefan Staniewicz – psycholog

06.03.2024
godzina 10-12 – Aneta Mróz-Kuźniak – doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta
godzina 16-18 – Aleksandra Tołpa – psychoterapeuta, mediator, resocjalizator

07.03.2024
godzina 10-12 – Aleksander Paprzycki – spowiednik, porady duchowe, księga abstynencji, terapeuta uzależnień
godzina 16-18 – Łukasz Kowalczyk – terapeuta uzależnień

08.03.2024
godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, pedagog, psychoterapeuta
godzina 16-18 – Małgorzata Sztolf – prawnik, prawnik kościelny

Więcej informacji na temat ośrodka i jego działalności na stronie internetowej www.pomoc.kalwariapaclawska.pl

admin