';

Dyżury telefoniczne – 8-12.01.2024

W najbliższym tygodniu zapraszamy na dyżury telefoniczne:

08.01.2024
godzina 10-12 – o. Andrzej Ruszała OCD – egzorcysta, porady duchowe
godzina 16-18 – Agnieszka Łach – pedagog, resocjalizator, praca z dziećmi autystycznymi, trener TUS

09.01.2024

godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, pedagog, psychoterapeuta
godzina 16-18 – Stefan Staniewicz – psycholog

10.01.2024
godzina 10-12 – Aneta Mróz-Kuźniak – doradca życia rodzinnego, mediator rodzinny, socjoterapeuta
godzina 16-18 – Iwona Marek – logopeda, neurologopeda, praca z osobami autystycznymi, tyflopedagog

11.01.2024
godzina 10-12 – Aleksander Paprzycki – spowiednik, porady duchowe, księga abstynencji, terapeuta uzależnień
godzina 16-18 – Łukasz Kowalczyk – terapeuta uzależnień

12.01.2024
godzina 10-12 – Katarzyna Jaromi – terapeuta uzależnień, pedagog, psychoterapeuta
godzina 16-18 – Małgorzata Sztolf – prawnik, prawnik kościelny

Więcej informacji na temat ośrodka i jego działalności na stronie internetowej www.pomoc.kalwariapaclawska.pl

admin