';

1 marca – Start kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra 2020 na rzecz Ośrodka!

„Kilometry Dobra” jest coroczną, ogólnopolską kampanią dobroczynną zapoczątkowaną w 2013 roku. Powstała według autorskiego pomysłu Roberta Kawałko, prezesa Polskiego Instytutu Filantropii. Kampania rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 31 maja bieżącego roku, jej celem jest zbiórka funduszy na rozwój organizacji uczestniczących w kampanii oraz pomoc ich podopiecznym.

Do dziś zebrano 5,5 mln złotych z 220 projektów, a kwota ta pochodzi od kilkunastu tysięcy darczyńców, wśród których są firmy, osoby prywatne, a także młodzież szkolna i dzieci. Od 6 lat Kilometry Dobra przyciągają rzesze darczyńców i łączą coraz większą liczbę miast i wsi z całej Polski. Kampania jest szkołą filantropii, otwartą dla wszystkich, prowadzoną zgodnie z najwyższymi standardami transparentności, o udokumentowanych rezultatach (https://kilometrydobra.pl/o-kampanii/).

Od 2019 roku również Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca włączył się w kampanię Kilometry Dobra i zebrał ponad 22 tys zł! Dla pozyskania środków na działalność ośrodka zorganizowane zostały piknik charytatywny, licytacja charytatywna, 3 kiermasze charytatywne, kilka zbiórek do puszek po niedzielnych Mszach Świętych oraz formularz bezpiecznych płatności internetowych na własnej stronie internetowej.

Aby pomoc udzielana w ośrodku mogła być bezpłatna również w tym roku włączamy się w Kilometry Dobra i prosimy o finansowe wsparcie!

Wpłat można dokonywać na stronie: https://kilometrydobra.pl/klasztor-znalezienia-krzyza-swietego/ lub tradycyjnym przelewem:

Numer konta: 65 1240 2568 1111 0010 8861 2415

Tytuł przelewu: Darowizna – KOP

Nazwa: Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca

Adres: 37-743 Kalwaria Pacławska 40

admin