';

Odgruzowywanie – Bracia Nowicjusze

Odgruzowywanie – Bracia Nowicjusze

W czasie kiedy na Kalwarii Pacławskiej trwa 34 Franciszkanie Spotkanie Młodych, w tym roku pod hasłem – Kościół, bracia nowicjusze w duchu św. Franciszka, od teorii przeszli do praktyki. 30.08. br. – zabrali się do odbudowy Kościoła. I to wcale nie kaplicy czy oratorium, ale odgruzowania budynku, w którym ma powstać szeroko rozumiane centrum terapeutyczne dla lokalnej społeczności oraz przybywających tu pielgrzymów. Bo w końcu Kościół to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie, i to Ci najbardziej potrzebujący.
Dziękuję za wykonaną pracę o. Darkowi – mistrzowi nowicjatu oraz jego podopiecznym, braciom: Erykowi, Jackowi, Tomaszowi, Darkowi oraz Pawłowi. Bóg zapłać!

admin