WPŁAĆ DAROWIZNĘ NA CELE OŚRODKA

Każda wpłata zapewnia możliwość sfinansowania specjalistów zatrudnionych w naszym ośrodku. Dzięki Tobie mamy szansę pomóc wielu osobom, których nie stać na skorzystanie z płatnych poradni i terapii.

Wesprzyj ośrodek tradycyjnym przelewem.

Numer konta: 65 1240 2568 1111 0010 8861 2415
Tytuł przelewu: Darowizna – KOP
Nazwa: Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca
Adres: 37-743 Kalwaria Pacławska 40
ZASIL GRONO STAŁYCH DARCZYŃCÓW
Możesz również zasilić grono stałych Darczyńców Kalwaryjskiego Ośrodka Pomocy o.Wenantego Katarzyńca. Niewielka kwota 5 zł miesięcznie może zrobić bardzo wiele, wystarczy tylko ustawić zlecenie stałego przelewu w swoim banku.
Dzięki stałemu zleceniu co miesiąc bank będzie w Twoim imieniu wykonywał przelew na wybraną przez Ciebie kwotę.

Jak to zrobić? Ustaw stałe zlecenie w swoim banku.

Zaloguj się na swoim koncie bankowym i ustaw zlecenie stałe na poniższe dane:
Numer konta: 65 1240 2568 1111 0010 8861 2415
Tytuł przelewu: Darowizna – KOP
Nazwa: Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca
Adres: 37-743 Kalwaria Pacławska 40

Dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie dla Ośrodka!

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów)

Adres: 37-743 Kalwaria Pacławska 40

Koordynator ośrodka: o. Aleksander Paprzycki

+48 500 561 301
pomoc@kalwariapaclawska.pl