';

Życzenia świąteczne

Pokój i Dobro!
Chrześcijanin, to ktoś kto patrzy w przyszłość z nadzieją i widzi ją w jasnych kolorach. Czyni tak, ponieważ wierzy, że historia świata nigdy nie wymknie się z rąk Panu Bogu i że to do Niego należy ostatnie słowo.
Dlatego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcę życzyć, by Dziecię Jezus przynosiło nam niezachwianą nadzieję w moc Bożej Opatrzności oraz prawdziwą i silną wiarę w Bożą obecność – teraz i we wszystkich wydarzeniach Nowego 2022 Roku.
Pragnę także wyrazić wdzięczność za wszelką dotychczasową pomoc okazaną na rzecz naszego ośrodka, a także podejmowanych przez niego inicjatyw. Z tego względu, dziś – w Wigilię Bożego Narodzenia, będę sprawował Mszę Świętą w intencji – o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo MB Kalwaryjskiej dla dobrodziejów, pracowników i wolontariuszy, a także korzystających z pomocy Kalwaryjskiego Ośrodka Pomocy o. Wenantego Katarzyńca.
W Eucharystii będzie można uczestniczyć osobiści lub przez media: https://www.facebook.com/KalwariaPaclawskaSanktuarium
https://www.youtube.com/results...

Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie
o. Aleksander M. Paprzycki OFMConv
koordynator ośrodka

admin