';

Budowa ośrodka – więźba dachowa

Postępy remontu – więźba dachowa

Po wylaniu stropu przyszedł czas na więźbę dachową. I ten element, chociaż całkowicie nowy, tak jak pozostałe części budynku, został odtworzony według oryginalnej wersji.
Dziękujemy za każdą pomoc, tak duchową jak i materialną.

PS. Jeśli chciałbyś wspomóc nasze dzieło możesz to uczynić na https://pomoc.kalwariapaclawska.pl/wesprzyj/

O przebiegu prac informujemy na stronie
https://pomoc.kalwariapaclawska.pl/nowy-budynek-osrodka/ a także
https://www.facebook.com/WENANTYPOMAGA

Bądź z nami i czyń dobro!

admin